Plusz Pénz Holding

SOHA NEM LÁTOTT MÓDON VAN SZÜKSÉG RÁD    

SOHA NEM LÁTOTT MÓDON SZÜKSÉG VAN RÁD!

Az alábbi - jövőt jósoló idézet - 2005 december 28.-án íródott Szedlacsik Miklós tollából. Nézd meg, hogy eddig mennyi valósult meg belőle és vajon még mi várható.

A bővebb információk eléréséhez - az alábbi REGISZTRÁCIÓ ikonra kattintva - regisztrálj díj és kötelezettség mentesen!


„Soha nem látott módon van szükség rád!

2005-ben a népesség robbanás nemzedéke elkezdett nyugdíjba vonulni.

A nyugdíjasok száma 2005-ben elérte az aktív dolgozók létszámát! (Egy dolgozó ember, 1,5 másik embert tart el!) Hamarosan a nyugdíjasok többen lesznek, mint az aktív dolgozók, és ez a szám folyamatosan nőni fog! 2009-ben már egy dolgozó, 1,8 másik embert tart el!)
Belátható időn belül az aktív dolgozók létszáma olyan mértékben lecsökken, hogy egy keresőre két eltartott jut. (Hamarosan egy dolgozó, 3 másik embert fog eltartani majd!)
Hazánkban, a dolgozókat sújtó kötelező levonások már tovább nem növelhetők, ezért a nyugdíjak, a segélyek, az egészségügy és az oktatás finanszírozásának folyamatos csökkenése várható! Az egyre kevesebb dolgozó és az egyre több eltartott, nem csak hazánkban jelent majd súlyos problémákat, hanem a többi uniós, illetve a II. világháborúban érintett országban is!


Hazánknak az EU, több mint 1,5 millió munkahelyet kínált fel a régi tagállamokba, a fiatal, elsősorban egészségügyi és építőipari szakemberek számára.

A nyugati tagállamok úgy kívánják megoldani a népességrobbanás nemzedékének problematikáját, hogy a fiatal munkaképes szakembereket elcsábítják, az EU-hoz később csatlakozott keleti országokból. Ezt, annak érdekében teszik, hogy a saját elöregedett lakosságuk terheit, a bevándorolt munkaerő, adó- és járulékfizetéséből tudják finanszírozni. „Ha nem született elég fiatal az országunkban, csábítsuk el más országokból a fiatal járulékfizetőket!” Tehát, az is tetézi hazánkban a gondokat, hogy egzisztenciát még nem teremtett fiatal szakemberek tömeges kivándorlása várható, mert az anyagi csábítás manapság erősebb, mint a hazaszeretet.

(Ez, további problémát okozhat népünknek, hiszen emiatt, még az is előfordulhat, hogy egy dolgozó ember 5 másik embert fog eltartani!)

A bővebb információk eléréséhez - az alábbi REGISZTRÁCIÓ ikonra kattintva - regisztrálj díj és kötelezettség mentesen!

Európában, hazánkban van az egyik legtöbb magántulajdonú ingatlan.

Az emberek egyre inkább a fogyasztói társadalom szabályai szerint élnek! Ma már a reklámok hatása és az, „Ha a más megteszi, akkor én is!” erősebb, mint a józanész. Már nem érvényesül a „Az addig nyújtózkodj, míg a takaród ér!” népi mondás. Az emberek többsége, a fogyasztói társadalomban, a ma gyönyöreinek él, nem gondolva a jövő lehetséges gyötrelmeire. A ma azonnali élvezete elvakítja az embereket. Rögtön megkapni, illetve megszerezni valamit, - anélkül, hogy megdolgoztunk volna érte - a bankok hiteleit igénybe véve, nem jelent problémát, ha van fedezetünk.

Pedig az ember úgy működik, hogy ami könnyen jött azt nem becsüli, azért meg nem szívesen dolgozik, amit már megkapott!
Olyan törvények lesznek, amelyek a jelzálog-fedezetű hitelek igénybevételét könnyen lehetővé teszik. Ezzel párhuzamosan megszületnek a hitelezők számára kedvező jogszabályok, amelyek az adósok tartozása esetén, a fedezetéül szolgáló ingatlanok a hitelezők javára történő elbirtoklását könnyítik meg.

A hitelintézeteknek kapóra jön a népességrobbanás nemzedékének problematikája.


Amennyiben valaki megszokott egy bizonyos szintű életszínvonalat, fenn akarja tartani. Ha kell hitelek árán is!

A legnagyobb kihívást az emberek számára még sem az életszínvonal fenntartása fogja jelenteni, hanem a betegség, illetve az egészség helyreállítása! Már pedig, a negatív környezeti hatások, (a stressz, a háttérsugárzás, a szervezetbe jutó méreganyagok és a tápanyaghiányos táplálkozás fokozódása) a helytelen táplálkozás és az egyre kevesebb mozgás miatt, ez egyre inkább probléma.


Általában az emberek, amikor még egészségesek úgy gondolják, hogy minek a test és a lélek egészségére vigyázni!

Pedig egy egyénnek mindig a legfontosabbnak, a legértékesebbnek, és amire a leginkább vigyáznia kellene, az a saját teste és lelke! Hiszen, ha valaki nem vigyáz eléggé a teste és a lelke egészségére, sőt még károsítja is azt, az előbb-utóbb megbetegszik. A mai világban, a fokozott negatív környezeti hatások következtében, ez amúgy is könnyebben előfordul, mint a történelemben bármikor.

A stressz, a háttérsugárzás, a szervezetbe jutó méreganyagok és a tápanyaghiányos táplálkozás miatt az emberek rosszabbul érzik magukat a bőrükben, idegesebbek, gondterheltebbek, boldogtalanabbak, cselekvés és döntés képtelenebbek, nehezebben jönnek ki embertársaikkal és betegesebbek.
Hiába szeretné valaki élvezni az életet, nem tudja, mert nem tanulta, hogy miként védekezzen a stresszel és a háttérsugárzással szemben. Nem tanulták az emberek azt sem, hogy a szervezetbe jutott méreganyagoktól hogyan szabaduljon meg. Még aki, úgy hiszi, hogy vigyáz a testére és próbál helyesen táplálkozni, jó ha tudja, hogy a táplálékaink már nem tartalmazzák azt, amire a szervezetünknek szüksége lenne, sőt káros anyagokkal telítettek. Hiába szeretnénk többet mozogni, ha nem olyan a munkánk, illetve az életvitelünk. Ráadásul, csaknem minden betegség lelki eredetű, azaz a gondolataink megbetegítik a testünket.
Ezek a tények tovább növelik a betegségek megjelenését. Tény, hogy az emberek rosszabb kedvűek és betegesebbek, mint régebben! Ha viszont betegesebbek, illetve többet betegek, az egészségük helyreállítása is többe fog kerülni!

A bővebb információk eléréséhez - az alábbi REGISZTRÁCIÓ ikonra kattintva - regisztrálj díj és kötelezettség mentesen!

Jelenleg az uniós országokon belül csaknem mindenütt, az állam finanszírozza részben vagy egészben az egészségügyi ellátást.

Ha viszont, hamarosan, legalább kétszer annyi embert tartanak el a dolgozók, mint jelenleg, sokkal kevesebb pénz jut az egészségügyre is.

Hogyan fogják, akkor finanszírozni az emberek a saját egészségük helyreállítását?
Nyilvánvalóan hitelekből és azon belül is, jelzáloghitelekből! Hiszen a jövedelmük, csak a rendes megélhetésüket szolgálja majd és természetesen a többlet kiadásokhoz plusz pénzre lesz szükség! És az még a jobbik eset, ha valakinek lesz állása, vagy vállalkozása, és gondoljunk csak bele, mi lesz azokkal, akinek nem lesz? Már pedig sok emberrel, sajnos ez lesz. Miért?
Kína példája bizonyosságot jelenthet arra, hogy a multinacionális vállatoknak mennyire fontos a profit, illetve a mások kihasználásából származó extra haszon. Rengeteg nagyvállat ment Kínába, hogy az olcsó munkaerőből származó extra hasznot zsebre vágja, otthagyva azokat az országokat, ahol már magas jövedelmet kellett biztosítani a dolgozóknak. Gondoljuk csak végig mi lesz akkor, ha Kínán kívül más népes országokban, mondjuk Indiában is stabilizálódik a politikai helyzet. A maradék multi cégek is itt hagyják az uniós országokat. Arról nem is beszélve, hogy a technika egyre gyorsabb fejlődése és az automatizálás miatt, egyre kevesebb élőmunkára van szükség. Az eddig vázolt problémák előrevetítik egy komoly gazdasági válság létrejövetelét is.
Szeretném megjegyezni, szerintem mindezek ellenére, egy bizonyos típusú multi cégek biztosan maradnak, az üzletláncok, hogy lehessen hol vásárolni és kiszolgálni a fogyasztói társadalmat! De miből, ha nagyon sok embernek még állása sem lesz?

Tehát ha valaki, majd megbetegszik, mivel nem lesz más választása, az ingatlana terhére, jelzáloghitel felvételére kényszerül.

Ha már egyszer felmérték az ingatlana értékét, könnyű lesz az értékének 50-70 %-áig további hiteleket felvenni. De a folyamatos létbizonytalanság miatt, könnyen lehet majd bárki fizetésképtelen. Viszont, az egyszerűsített hitelezői elbirtoklás miatt, hamar - jó esetben - bérlőként találhatja majd magát az ember a saját lakásában, illetve könnyen az utcára is kerülhet.

Arra is érdemes figyelmet szentelni, hogy ha az állami bevételek, az eddig említett okok miatt, jelentősen csökkennek, miből fogják hazánkban finanszírozni, a jelenleg a dolgozók körülbelül húsz százalékát kitevő, közalkalmazottak fizetését és egyéb ellátását?
Várható lesz a közalkalmazotti szféra, jelentős létszámleépítése is.

Mindenki által látható, akit még nem vakított el a fogyasztói társadalom jelenlegi csillogása, hogy a fejlett országokban a kormányok arra törekednek, hogy a jelenlegi multi cégek tulajdonosai még gazdagabbak legyenek.

Lehetőleg a nép nekik dolgozzon, minél kevesebb pénzért. Lehetőleg a dolgozóik keresete is náluk legyen elköltve.

Ha minél jobban megfizetnek valakit, annál inkább megveszik még a lelkét is. Minél nagyobb a válság, minél több a munkanélküli, annál jobb nekik, mert a dolgozóik, annál inkább félnek az elbocsájtástól és annál inkább modernkori rabszolgatartóként dolgoztathatnak.
A multiknak az a jó, ha az emberek a médiát nézik és hallgatják, - hiszen a média is az Ő kezükben van – mert addig sem gondolkodnak, Minél inkább nem gondolkodnak az emberek, annál jobb nekik, mert így a tudatlanok hátán, őket könnyen befolyásolva, gazdagodhatnak. Nem számít nekik semmi, csak a profit! (Félreértés ne essék, a gazdagság önmagában nem bűn, a becstelenség és a tisztességtelenség, mások elnyomása, megnyomorítása a bűn!)

Remélem nem szomorítottalak el a jövő kilátásai kapcsán, mert mindezek ellenére van remény!


Mert a PPH-nál gondolkodunk és tudást adunk. Ha valakinek van lehetősége a tudásszerzésre, akkor képessé válik a gondolkodásra. Ha képessé válik a gondolkodásra, akkor mer döntéseket hozni. Ha döntéseket hozott, akkor mer felelősséget vállalni. Ha pedig felelősséget vállal, az önállóvá teszi. Az ember, csak a saját dolgaiért vállal szívesen felelősséget. Ezt a megnövekedett felelősséget pedig a saját maga számára fogja hasznosítani és nem, egy már úgy is gazdag embert fog gazdagítani.
Ebből a folyamatból nyilvánvalóan látható, hogy ha az emberek tudást szereznének, (és itt nem szakmai tudásra gondolok, hanem a nap, mint nap hasznosítható, az ember és az élet működését megismerő tudásra) önállóvá válnának, vagyis az életük irányítását a saját kezükbe vennék! Ami nem érdeke a multi cégek tulajdonosainak, akik ráadásul még a kormányokat is a kezükben tartják!

A bővebb információk eléréséhez - az alábbi REGISZTRÁCIÓ ikonra kattintva - regisztrálj díj és kötelezettség mentesen!

A MEGOLDÁS:

Mi, a PPH Partnerei:

  1. Hisszük azt, hogy nem lesznek hosszú életűek azok a multi cégek, amelyeknek csak a saját gazdagodásuk a fontos!
  2. Hisszük azt, hogy csak azok a cégek fognak tartósan fennmaradni és fejlődni, akik a nyereségük jórészét visszajuttatják, azoknak az egyéneknek, akik a nyereségüket létrehozták és mi ilyenek vagyunk!
  3. Hisszük azt, hogy hamarosan a dolgozók nagy része, az alkalmazotti lét helyett, saját egyszerűsített és támogatott vállalkozási formában és az önmaga által meghatározott munkaidőben, illetve rendben fog működni. (Természetesen a jövőben is lesznek alkalmazottak, de lényegesen kisebb arányban.)
  4. Megtapasztaltuk azt, hogy jelenleg az embereknek leginkább, az életben hasznosítható tudásra van szükségük! Olyan tudásra, amit az élet bármely területén, nap-mint nap tudnak hasznosítani!
  5. Megtapasztaltuk azt, hogy a tudatosság tanulásával, fejlesztésével bárki szabaddá válhat!
  6. Megtapasztaltuk azt, hogy át tudjuk adni az embereknek azt a tudást és képességeket, amellyel szabaddá válnak!
  7. Megtapasztaltuk azt, hogy az embereknek, mi abban is tudunk segíteni, hogy sokkal tudatosabban, akár betegségektől mentesen és boldogan éljék az életüket!
  8. Hisszük azt, hogy soha nem látott módon van szükség rád, mert sokan kell lennünk ahhoz, hogy az itt felhalmozott tudást és tapasztalatot átadjuk másoknak is!
  9. Hisszük azt, hogy velünk Te is elsajátítod azt a tudást és megszerzed azokat a képességeket, ami a te boldogulásodhoz és mások segítéséhez szükséges!
  10. Hisszük azt, hogy mi PPH Partnerek, együtt, közösen hozzájárulhatunk ahhoz, hogy hamarosan az emberek szeretetben, egészségesen, elismerve, szabadon, anyagilag függetlenül, boldogan éljenek a Földön!

Nézd meg a következő előadás részletet!

Egyszer rákattintva indítod el a lejátszást!

Boldogok vagyunk, hogy segítségére lehetünk az embereknek ezeken a létfontosságú területeken!

A fentiek Szedlacsik Miklós 2005-ös írása.

A bővebb információk eléréséhez - az alábbi REGISZTRÁCIÓ ikonra kattintva - regisztrálj díj és kötelezettség mentesen!

Üdvözlettel:
a PPH Vezetősége

©2021 pph.hu
Szedlacsik Miklós